گفتگو با استودیو نهال کهندر تلگرام@nahalkohan

دیدار با تیم شرکت

پویا رستمی

برنامه نویس

طاهره نعیمی

مدیر گروه و برنامه نویس
بازگشت به بالا